עו"ד חנה כהן־מוצן, היועצת המשפטית בעיריית בת ים, ויתרה בימים האחרונים על הסמכתה מאת היועץ המשפטי לממשלה, ולא תכהן עוד כתובעת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה. בנוסף מבהירה פרקליטות המדינה שחל איסור חמור על תובעים עירוניים להיפגש עם בכירי עירייה ונבחרי ציבור.

הרקע להחלטה הוא ככל הנראה משפט אלי יריב נגד יוסי בכר, בו דרש הראשון לבטל את תוצאות הבחירות בטענה להליכים לקויים וחשד לשוחד בחירות. לבית המשפט הובאו בין השאר הקלטות ועדויות של התובע העירוני, אלעד מאיר, שזכה לחסינות מבקר המדינה כחושף שחיתויות. גם עו"ד כהן־מוצן זומנה להעיד.

המשפט הסתיים בהחלטת העליון שלפיה תוצאות הבחירות יישארו כפי שהן, אך סייג ואמר שישנן סוגיות שהועלו במשפט, שייתכן שיש מקום לבדוק באופנים אחרים.

כפי שפורסם לראשונה ב'מיינט בת ים', בכירים בעירייה זומנו לחקירה ביחידת להב 433, ביניהם מחזיק תיק רישוי עסקים, ויקטור טל, שאחד המסמכים שהוגשו לבית המשפט כלל שיחה מוקלטת בינו לבין כהן־מוצן והתובע אלעד מאיר בנושא הגשת כתבי אישום נגד בעלי עסקים בעיר.

היועצת המשפטית וראש העירייה בכר | צילום: קובי קואנקס-

מכתב המאשר את ויתורה של כהן־מוצן על התפקיד, נשלח לאחרונה מהפרקליטות לעירייה, והוא אינו מסביר את הסיבה לוויתור שלה על התפקיד, אך מציין שהבקשה הגיעה ממנה. מעתה היא לא תוכל עוד לעסוק בענייני התביעה הפלילית של העירייה ושל הוועדה המקומית. בכך ויתרה על נתח גדול מסמכויותיה. מעתה, לפי המכתב, היא מנועה מלעסוק בנושאים אלה ואינה יכולה גם להנחות את התובעים המקומיים בעניינים האלו.

בפרקליטות הבהירו שמעתה תובעי העירייה והוועדה המקומית כפופים מקצועית אך ורק לממונה תחום בכיר פלילי בעירייה, לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי לממשלה. הבהרה נוספת וחשובה במכתב קובעת כי: "על מנת לשמור על עקרון עצמאות התביעה חל איסור מוחלט על פגישה של התובעים עם נבחרי ציבור ובכירים בעירייה בנוגע להליכי אכיפה".

תגובת העירייה: "מדובר בחלק ממהלך של ארגון במחלקה המשפטית, המבוסס על המלצות של יועץ חיצוני, ובמסגרתו הוחלט על הקמת יחידת תביעה עירונית שלעומדת בראשה יוקנו סמכויות של תובעת עירונית. לאור זאת, ביקשה היועצת המשפטית להעביר סמכויות אלה, שהיו נתונות עד כה בידיה, לידי מי שיעמוד בראש היחידה".