Shutterstock

     

ב-2 לאפריל יייערך יום הניקיון הלאומי, ובמסגרתו קידמו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך יוזמה חינוכית לבתי-הספר היסודיים. הפעילות מתוקצבת על-ידי המשרד להגנת הסביבה בהיקף של עד 13 מיליון שקל, ומיועדת לממן טיולים ופעילויות חינוכיות. כוונת המשרדים היא להתחיל מסורת של קיום יום הניקיון הלאומי במערכת החינוך בשנים הקרובות.

כאשר הכול התחיל מיוזמת תלמידים מהיישוב 'מעלה צביה', שלפני כשנה פנו לשר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, בהצעה לנקות את ישראל לרגל חגיגות ה- 70 למדינה.

בבתי-הספר היסודיים יוקדש החודש בו חל יום הניקיון לביצוע פעולות חינוכיות, כגון: רכישת ידע בנושא, למידת ערך הנתינה וביצוע יוזמות של מעורבות חברתית בביה"ס ובקהילה. מטרות הפעילות הן עידוד מעורבות חברתית של ילדים ונתינה לסביבה בסימן איכות וניקיון הסביבה.

במסגרת יוזמת המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, ייערכו סיורים חינוכיים לתלמידי כיתות ד' עד ו' בהם ישולבו פעולות שונות, הקשורות לניקיון ולטיפוח האזור. כמו כן, תיערך פעילות למידה מקדימה בכיתות, בדגש על מעורבות חברתית ואחריות סביבתית. לכל בית ספר המשתתף בתכנית תינתן תמיכה של עד 8,000 שקל.

חמישה בתי ספר בבת ים הצטרפו ליוזמה, שנועדה להפוך את העיר בת ים לנקייה יותר: הממלכתיים 'הנשיא', 'א.ד. גורדון', 'שרת', ממ"ד 'הרא"ל', ובית הספר החרדי 'ישועות יוסף'. ברכו אותם לשלום ביום שלישי הקרוב (2.4) כשתראו אותם מנקים, ואתם מוזמנים גם להצטרף אליהם.