גני גיבורים | צילום: אגף החינוך חטיבת קהילה

בעירייה מדווחים היום על עבודות שדרוג נרחבות במוסדות החינוך בעיר במהלך חופשת הקיץ לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

עם יציאת תלמידי בת ים לחופש הגדול החלו שיפוצי קיץ נרחבים במוסדות החינוך בעיר. השנה יבוצעו שיפוצים בכ-40 בתי ספר ובכ-16 גני ילדים ברחבי העיר, כאשר בכל מקום יבוצעו עבודות התחדשות שונות על פי הצרכים.

בית ספר רמות | צילום: אגף החינוך חטיבת קהילה

21 מרחבי למידה חדשניים יבנו הקיץ בבתי ספר ו-7 מעבדות מדעים. בשנים האחרונות מגמת שינוי אופיין של הכיתות הולכת וגוברת במערכת החינוך בעיר בת ים, וברבים מבתי הספר בעיר כבר הוקמו מרחבי למידה חדשים.

16 מתוך 21 מרחבי הלימוד החדשים ייבנו בזכות זכיית בת ים בקול קורא של משרד החינוך בעלות כוללת של כמיליון וחצי שקל.

בשיפוצים מושם דגש על יצירת סביבות למידה ומרחבי פעילות פנימיים ובחצרות, שדרוג מגרשי ספורט, אולמות ספורט מטבחים ויחידות השירותים בגני הילדים.

כמדי שנה כוללים שיפוצי הקיץ צביעה פנימית בכל בתי הספר, חידוש והקמת יחידות שירותים, איטום גגות, תיקון והחלפת דלתות, התקנת סורגים, תיקון ליקויים בטיחותיים, תיקוני אינסטלציה, תיקוני חשמל, גיזום וגינון, ריסוס והדברה.

השנה יבוצעו שיפוצי עומק נרחבים ומשמעותיים בבתי הספר: חטיבת הביניים שז"ר, בית ספר ירושלים, בית ספר ראשונים, בית ספר מקיף רמות וכן באשכול גני תמנון. גם עבודות הנגשה יבוצעו כמו בניית מעלית בבית ספר חשמונאים, הסדרות גישת כניסה ויציאה למבני בתי ספר, הנגשת שירותים ועוד.

חדר מדעים, יד מרדכי | צילום: אגף החינוך חטיבת קהילה

עם תחילת שנת הלימודים תשע"ט יפתחו גם 6 גני ילדים חדשים וכן 5 גנים חדשים לחינוך מיוחד, אשר יצטרפו ל-24 גני הילדים החדשים שנפתחו ב-3 השנים האחרונות.

עבודות השדרוג והשיפוץ השנה שמות דגש על חשיבה פרוגרמטית ורוחבית לטווח ארוך. מערכת החינוך העירונית וכן חטיבת הקהילה שמה לדגש להובלת התלמידים למצוינות באמצעות למידה חדשנית ומטיבה המעודדת את התלמידים להישגים גבוהים ולמנהיגות.