המחשה: shutterstock 

למרות סמכויות חדשות הקבועות בחוק, עירייה בת ים לא מקיימת אכיפה בכל הנוגע לעבירות אופניים חשמליים.

לא פעם נטען כי אופניים חשמליים הם מגפת התחבורה החדשה, עקב ריבוי תאונות עם הכלי הבעייתי. למרות האיסור בחוק, ילדים רבים רוכבים עם האופניים, מבצעים עבירות תנועה רבות ו"משדרגים" את האופניים למהירות גבוה מסוכנת ואסורה על פי חוק.

במסגרת המאבק בתופעה בחודש מרץ 2017 קיבלו הפקחים העירוניים סמכויות לרשום דוחות לרוכבים אך מבדיקה של עמותת "אור ירוק" עולה כי בבת ים אף אחד לא טורח להשתמש בסמכות.

בעמותת אור ירוק ביקשו בחודש ספטמבר 2018 לדעת כמה דוחות רשמו פקחי העיריות לרוכבי אופניים חשמליים. העמותה שלחה בקשה על פי חוק חופש המידע למספר רשויות מקומיות, בניהן גם בת ים. על פי העמותה, עיריית בת ים השיבה לבקשת חופש המידע כי לא נרשמו דוחות.

למיינט בת ים נמסר: "בימים אלה עיריית בת ים החלה במהלך להכשרת והדרכת פקחים, במסגרתו עוברים הפקחים קורסים מקצועיים לאכיפת החוק ולייעול האכיפה בנושא. במקביל הנחה ראש העיר לתת את הסמכות לפקחים לבצע אכיפה בנושא מיד לאחר השלמת ההשתלמות והדרכה המתחייבת".

ריבוי תאונות מדאיג | צילום ארכיון: איחוד הצלה

בעמותה ביקשו להזכיר כי בחודשים הבאים, יכנסו לתוקף תקנות חדשות הנוגעות לשימוש באופניים חשמליים. רוב התקנות מחמירות עם הרוכבים עצמם שהם גם הנפגעים העיקריים, כאשר במקביל חלקן הגדול של התקנות מגלגל את האחריות למשטרה ולרשויות המקומיות הנושאות באחריות לאכיפת התקנות.

על פי נתוני המשטרה בשנת 2018 רשמו שוטרים כ-25 אלף דוחות לרוכבי אופנים חשמליים, המהווים עליה של 60% במספר הדוחות שנרשמו בשנת 2017. נראה כי בעוד המשטרה מגבירה את האכיפה ומנסה להשיב את הסדר למדרכות הערים, בולטת לרעה היעדר האכיפה מצד פקחי העיריות והרשויות המקומיות שנועדה לסייע למשטרה באכיפה מצילת חיים/