צביקה ברוט בליל הבחירות | צילום: קובי קואנקס

ראש עיריית בת ים הטרי, צביקה ברוט, הכריז על רפורמה בתחום המכרזים והמינויים. מעתה, רק גורמי המקצוע הם שיבחרו את בעלי התפקידים בעירייה, ולא פוליטיקאים כפי שהיה נהוג עד כה.

"אחד הדברים המרכזיים שהתחייבתי לעשות הוא להפסיק לדאוג לבעלי האינטרסים", אמר ברוט. "לאורך השנים השתרשה בעירייה תופעה פסולה של מינוי מקורבים או מעורבות פוליטית בבחירת בעלי תפקידים ואת זה אנחנו נצמצם".

על פי ההחלטה שתיכנס לתוקף באופן מיידי, ייפסק הנוהג לפיו חברי מועצת עיר משתתפים בוועדות שבוחרות בעלי תפקידים בעירייה, לצד גורמי מקצוע. מעתה יהיו חברים בוועדות אלה אך ורק גורמים מקצועיים ונציגי ציבור. במינויים בכירים ישתתף בוועדה גם ראש העירייה או נציג מטעמו.

"הנהלת העירייה כולה מאמינה שחייבים לבצע את השינוי הזה", הוסיף ברוט, "כחלק בלתי נפרד מתוכנית ההבראה הכלכלית. אם נעבוד קשה בשנתיים הקרובות ונשקם את הקופה הציבורית שהתרוקנהאבל לא נעשה טיפול שורש בשירות לתושבים, הרי שלא עשינו כלום".

הוא הוסיף כי הוא משוכנע שמהלך זה, שמצטרף להחלטה לפיה חברי מועצת העיר, כולל הסגנים, לא יהיו רשאים לתת הנחיות לגורמים מקצועיים בעירייה, תחז את אמון הציבור בעירייה.