כיתה ממוחשבת | צילום: צביקה טישלר

כיתות 2021 הן מודל חדש של כיתה שפותח ויושם לראשונה בעיר בת ים. המודל מקדם שינוי בתפיסת הכיתה המסורתית, תוך מתן ביטוי גדול יותר למורה, שיש לו/לה חלק מרכזי בעיצוב תכני הלימוד ואופי הלמידה. התלמידים הינם שותפים פעילים בשיעור, בקביעת התכנים ובאופן הלמידה שלהם. במילים אחרות, התלמידים יקבעו את מערכת השעות ואת שיעורי הבית שלהם יחד עם המורה.

מדוע כיתה? מפני שהכיתה הינה אבן היסוד של הבניין החינוכי כולו. בדומה לאפקט הפרפר, שינויים פורצי דרך, חדשניים, ומשמעותיים, שיתחוללו בכיתה בבת ים, יכולים להביא לשינוי בירושלים או בתל אביב. כיתה אחת יכולה לספק עדות חיה וקיימת לניסיון שהצליח, לשינוי בר קיימא, ולחולל גל ויראלי מרחיק לכת.

כמו כן, מאפשרת תכנית "כיתה 2021" למורה היחיד/ה, להשפיע וליצור שינוי משמעותי במערכת כולה.

מדוע 2021? העולם משתנה בקצב מהיר ולכן נשאלה השאלה כיצד ראוי שתיראה כיתה בשנת 2021? כמו כן, אלו מיומנויות נדרשות מהתלמידים? מהו תפקיד המורים? מה תפקיד בתי הספר בעידן בו הידע הוא כה נגיש?

התכנית פועלת בשינוי חמישה פרמטרים במרחב הכיתתי תוך כדי ערעור ובחינה של הנורמה הקיימת:

מקום – כיצד ייראה המרחב הפיזי המקדם למידה משמעותית בעתיד?

זמן – אלו מבני זמן חדשים המקדמים למידה המשמעותית, יהיו בשימוש. איך ייראו מערכת שבועית, תכנית שנתית, זמן מורה וזמן תלמיד?

פעילות – כיצד מתקיימת הלמידה המשמעותית בכיתת 2021, מה ואיך לומדים?

הערכה – כיצד מתבצעת הערכה בעידן של ידע פתוח ונגיש לכל?

שותפים – השותפים הפנימיים – מה התפקידים החדשים של המורים, התלמידים וההורים, ומה החידוש במערכת היחסים ביניהם. השותפים החיצוניים – מה מערכת היחסים בין בית הספר וארגונים נוספים הפועלים במעגל הקהילתי, הלאומי והבין לאומי.