צעיר מהאיזור שלח לחברתו לשעבר 206 מסרונים בתוך שלושה ימים והועמד לדין. השבוע נגזר עונשו. מכתב האישום עולה כי ההודעות נשלחו לבת הזוג, בזמן שלנאשם היה צו שאוסר עליו להטריד את זוגו לשעבר, לבלוש אחריה, או ליצור עימה קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.

המחשה: shutterstock

הצו ניתן בעקבות בקשה של בת הזוג והוא ניתן לשני הצדדים. למרות זאת, ב-17.3.18 ועד ל-20.3.18, שלח הנאשם לחברתו לשעבר 206 מסרונים ללא כל מענה מצידה להודעות.

הנאשם הודה והורשע בהפרת צו והטרדה באמצעות הטלפון. התובע, עו"ד יוסי בן עזרא הדגיש את חומרת מעשיו וציין כי הנאשם פגע בשלוות חייה של חברתו לשעבר, "ניתן לשער את תוצאות מעשיו והתחושה שנגרמה לחברתו לשעבר כתוצאה ממעשיו", אמר התובע בדיון המשפטי.

סניגורו, עו"ד רן שחם מהסניגוריה הציבורית, ביקש מבית המשפט להתחשב במרשו אשר הודה בעבירות ולקח אחריות על מעשיו. כמו כן ציין הנאשם כי בהודעות לא היה מסר פוגעני או מאיים, אלא בקשת רחמים ותסכולים שלו בשל מצבו.

שופטת השלום, איילת השחר ביטון-פרלה, גזרה השבוע על הנאשם ארבעה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים וחתימה על התחייבות כספית בסך 2,500 שקל להימנע במשך שלוש שנים מלעבור עבירות בהן הורשע.

בעניין פיצוי למתלוננת כתבה השופטת: "לא מצאתי לנכון לחייב את הנאשם בפיצוי לטובת נפגעת העבירה ולא מחמת כך שאינני מכירה בנזק שנגרם לה שעניינו עוגמת נפש.

"בהעדר נתונים על אודות נפגעת העבירה ויחסה להליך לרבות יחסה לאפשרות שאפסוק לטובתה פיצויים, מצאתי שלא לחייב הנאשם ברכיב שעלול לייצר מתח בין הצדדים לאחר פרידתם".