צילום המחשה: shutterstock

האם אתם יודעים שאינכם חייבים לשלם את תשלומי התל"ן - תשלומי תוכנית לימודים נוספת? מאחר ומדובר בתשלומים שאינם תשלומי חובה, טוענים הורים בבת ים שיש לשים לב לניסוח טופס האישור שמגיע מבית הספר.

"הבן שלי לומד בבית ספר 'אורט מלטון' וקיבלנו כעת טופס מבית הספר על תשלומים שאינם חובה", מספרת תושבת בת ים ומפרטת: "בטופס כתוב כי 'במידה והנכם מתנגדים שילדיכם ייקח חלק בפעילות והשירותים המפורטים בחוזר התשלומים, יש לחתום על גבי טופס זה ולהחזירו למחנך הכיתה".

לדבריה, בדיקה בחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך מלמדת כי " 'גבייה לשירותים אלה חייבת לקבל את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו'. כלומר, במקום להחתים את כל ההורים על כך שהם מוכנים לקחת חלק בשירותים אלו, הנהלת בית הספר מחתימה רק הורים המתנגדים לשלם עבור כך", היא טוענת.

גם הורי בתי הספר 'הנשיא" ו"ראשונים" מספרים שקיבלו מכתב שבו הם צריכים לרשום אם הם אינם מעוניינים ולא 'האם הם מאשרים'. "הכול עניין של סמנטיקה, רוב ההורים בכלל לא יודעים שהם רשאים להתנגד לתשלומי זכות אלו, ועל בית הספר לאפשר זאת ולא להתחבא מאחורי מסמך לקוני", הם טוענים.

בתגובה למכתבים שנשלחו להורים, מבהירה עו"ד מיכל כהן: "הגבייה עבור שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום והשירות. לפיכך כל ניסיון של מוסד הלימודים להחתים הורים על טופס אחד העומד בסתירה להוראות חוזר מנכ"ל, מטעה את ההורים ופועל בניגוד לתקנות".

יו"ר ועד ההורים בבית ספר גורדון ונציגת ההורים בוועדת החינוך העירונית איריס פרדלין, שהבחינה בטעות הניסוח בבית הספר בו לומד בנה, נקטה פעולה וביקשה מהנהלת בית הספר לשנות את הניסוח, ונענתה בחיוב. "אני מצפה גם משאר מנהלי בתי הספר בעיר וכמובן מוועד ההורים המוסדי, לא לשכוח להתעדכן בחוזרי המנכ"ל ולא להטעות את ההורים בדברים כל-כך חשובים כמו זכויות ותשלומי הורים", אומרת פרדלין.

תגובת משרד החינוך תתפרסם כשתתקבל.