בית המשפט לעניינים מנהליים בת"א פסק הבוקר (ג') נגד החלטת הוועדה המקומית בבת ים על בנייה סמוך לחוף של מלון סאן החדש בעיר.

הפסיקה שנתנה השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן, לא תשפיע על הבנייה שכבר מתבצעת, מאחר והעותרים, הפורום הישראלי לשמירה על החופים, פנו לבית המשפט יותר משנה לאחר שהחלו בבנייתו, הבנייה התקדמה, ולכן הובהר שאין מקום להרסו.

עם זאת בית המשפט הורה כי ההיתר שניתן למלון יבוטל בתוך שנתיים, אלא אם במהלך תקופה זו יינתן היתר על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה מכוח סמכויותיה על פי תמ"א 13.

פסק הדין ניתן בעקבות עתירה שהוגשה בנוגע למלון סאן בבת ים. העותרים טענו שהמלון נבנה בתוך התחום האסור בבנייה, וכי יש למדוד תחום זה, גם לגבי תוכניות ישנות, על פי קו גובה 0.75 כאמור ב"חוק החופים".

סאן ים | הדמיה: רומן ויטוויצקי-

המדינה טענה שלפי עמדתם המקצועית של גופי התכנון יש למדוד את רצועת החוף מקו גובה 0.0. השופטת דחתה טענה זו ועמדה על חשיבות התכנון המרחבי ככלי להשגת צדק חברתי. כמו כן עמדה השופטת על חשיבות חופי הים לרווחת הציבור, הן היום, הן לדורות הבאים, וקבעה שיש לפרש תוכניות קיימות על פי עקרונות "חוק החופים", ולהעדיף את הותרת חופי הים שעוד נותרו נקיים מבנייה לטובת הציבור.

על כן הורתה לרשויות התכנון לדרוש כתנאי למתן היתרים בסביבה החופית, בתוכניות שקדמו לחוק החופים וחלה עליהם תמ"א 13 (בין השנים 1983 ל-2004), הותרת רצועה של 100 מ' חופשיה מבנייה שתימדד מקו גובה 0.75.

סאן ים - קרדיט הדמיה רומן ויטוויצקי-

מדובר בפסק דין חשוב, שאמנם הוגש בהקשר לבת ים, אך שומר על רצועת החוף שנותרה לציבור בישראל ריקה מבנייה, בניגוד לרצונם של היזמים הפרטיים.