מדי שנה מגלגלת החברה העירונית 'חוף בת ים ליזמות ופיתוח' מיליוני שקלים. מתוקף תפקידה היא מהווה זרוע של העירייה ולכן קובע מבקר המדינה שיש ליישם בה (ובשאר החברות העירוניות) עקרונות של ממשל תאגידי, שיבטיח פיקוח ובקרה נאותים המתבססים על קוד אתי והטלת אחריות אישית על נושאי המשרות בה.

מבקר המדינה | צילום: גיל יוחנן-

הביקורת נערכה בין ספטמבר 2016 לפברואר 2017, והעלתה בבת ים מספר ליקויים קשים. הראשון הוא אי אישור תוכנית עבודה שנתית לפעילות החברה, באף לא אחת מהשנים 2014-2016.

השני הוא אי אישור תקציב לשנת 2016, למרות שכן אושר תקציב ע"י הדירקטוריון לשנים 2014-2015.

ליקוי שלישי וחמור הוא שבחברת 'חוף בת ים', המנהלת מחזור כספי שנתי של מיליוני שקלים, לא נערכת שום בקרה פנימית ואין בחברה מבקר פנים או ועדת ביקורת. המבקר מציין ש-"אמנם אין חובה חוקית למנותם, אך ראוי לעשות כן לנוכח מאפייניהן הציבוריים של חברות אלו".

לסיום קובע המבקר שבחברת 'חוף בת ים' נעשה ניגוד עניינים מוסדי כאשר אושר בשנת 2011 מינויו של מנכ"ל עיריית בת ים, ארז פודמסקי-שקד, במקביל גם כמנכ"ל החברה העירונית.

פודמסקי-שקד | צילום: קובי קואנקס-

"כהונה בו זמנית בתפקידים אלו מנוגדת להוראות הדין ולעמדת משרד הפנים, מעמידה את הדירקטוריון במצב של חשש ממשי לניגוד עניינים, ועלולה לפגוע בתפקודו התקין כמפקח על הנהלת החברה, בין היתר, משום שחלק מחבריו כפופים למנכ"ל העירייה. כמו כן, כשמנכ"ל החברה משמש גם בתפקיד מנכ"ל העירייה הוא אינו יכול להקדיש את כל זמנו לחברה בלבד או להיפך", קובע המבקר.

יש לציין שפודמסקי-שקד פרש לאחרונה משני התפקידים, ונכון לעכשיו אין מנכ"ל לחברת 'חוף בת ים'.

דוח המבקר לא הפתיע את חברת דירקטוריון החברה, נציגת האופוזיציה, קטי פיאסצקי-מורג: "בעניין המנכ"ל התרעתי בעבר. מדובר בסיטואציה הזויה שלא הייתה צריכה בכלל להתקיים. לתחושתי חברת חוף בת ים לא מתנהלת באופן שקוף לא כלפי הציבור ולא כלפי חברי הדירקטוריון. אני מצפה שהליקויים יטופלו באופן מיידי".

מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "חברת חוף בת ים הינה תאגיד עירוני, שמוביל בשנים האחרונות את תנופת הפיתוח והבניה בעיר בת ים, ומקדם עשרות פרויקטים נדל"ניים בתחומי המגורים, התעסוקה והפנאי.

החברה פועלת כדין וע"פ ההוראות אליהן היא מחוייבת בחוק, ובכל מקרה בו נפל ליקוי אנו פועלים לתקנו.

עו"ד פודמסקי שקד שימש כמנכ"ל חברת חוף בת ים  בין השנים 2011-מאי 2017, תפקיד אותו מילא ללא שכר ובכך חסך לקופה הציבורית 2.5 מיליון ₪.

בתקופת ניהולו הובילה חברת חוף בת ים פרויקטים גדולים, שהפכו את בת ים לאחת מהערים האטרקטיביות בישראל לבניה ולהשקעה והניבו לעיר ולתושביה מאות מיליוני ₪ .

עו"ד פודמסקי סיים את תפקידו בחודש מאי 2017 . עיריית בת ים מוקירה את תרומתו של עו"ד פודמסקי – שקד לפיתוחה של העיר ומאחלת לו הצלחה בהמשך דרכו.

בימים אלו מוקמת ועדה לאיתור ולבחירת מנכ"ל חדש לחברה".