צילום: הרצל יוסף הבוקר (שלישי), בדיוק בשעה 7:00 בבוקר, נפתחו 210 הקלפיות לבחירת ראש עיריית בת ים. בשעה 22:00 יינעלו הקלפיות ובתום ספירת הקולות יתברר מי יעמוד בראש העירייה - יוסי בכר או אלי יריב.

יוסי בכר ואלי יריב: שלב השאלות
כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?

לפי מרשם האוכלוסין, יש כיום בעיר 125,863 בעלי זכות בחירה. בבחירות הקודמות רק 33 אחוז מתוכם מימשו את זכותם להצביע, כאשר הממוצע הארצי היה 51.1 אחוז. שלומי לחיאני ניצח אז ברוב של 57.8 אחוז. החשש הגדול הוא מפני אחוז הצבעה נמוך עוד יותר הפעם.

כאמור, הפעם יתבקש הציבור לבחור בין יוסי בכר, העומד בראש סיעת 'בת ים בראש מורם', לבין אלי יריב, העומד בראש סיעת 'בת ים אחת'.הקלפיות יוצבו בבתי ספר ברחבי העיר, ומתוכן יהיו 47 קלפיות נגישות למוגבלי ניידות ועוד 19 קלפיות יעודייות למוגבלי ניידות. בכל קלפי יעבוד מזכיר אחד ובקלפיות המונגשות יעבדו שני מזכירים.

מאחר ורוב הקלפיות יפעלו בבתי ספר, ומתוך רצון שלא לפגוע בלימודים, הן יוצבו במקומות שלא יפריעו לניהול היום התקין - אולמות ספורט, ספריות וכדומה, תוך הפרדה מוחלטת מהתלמידים.

כל גורמי האכיפה, ובהם המשטרה והשיטור העירוני, ישתתפו באבטחת יום הבחירות, בהתאם לנדרש ועל פי חוק. מהמשטרה נמסר כי מרחב איילון, בסיוע כוחות נוספים, ייערך ויפעל לשמירה על הביטחון, החוק והסדר ולמימוש הליך בחירות תקין. יתקיימו אבטחה ושמירת הסדר הציבורי בקלפיות ובאירועים השונים ביום הבחירות.

"לא ניתן לאף גורם להפר את הסדר הציבורי בטרם הבחירות, במהלכן ובכלל בסיומן", אמר מפקד המרחב, נצ"מ נתן בוזנה.