בית המשפט חייב את עיריית בת ים לשלם 180 אלף שקל לתושבת העיר, בשל גבייה בלתי חוקית עבור תווי חנייה שהנפיקה.

הפקחיות העירוניות מבקשות: אל תקללו אותנו
כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?

התובעת מתגוררת באיזור שהוגדר כאיזור חנייה מוסדר כחול־לבן. לפי כתב התביעה, התובעת פנתה לעירייה וביקשה תו חנייה לתושב, שיאפשר לה לחנות סמוך לבניין מגוריה ללא תשלום. העירייה הנפיקה לה את התו, אך דרשה בתמורה תשלום בסך 20 שקל.

כעבור זמן מה התברר לתובעת כי בהתאם לחוק עזר עירוני, היא הייתה זכאית לקבל את התו בחינם. בעקבות כך, החליטה האישה לפנות לבית המשפט והגישה נגד העירייה תובענה שאותה ביקשה לאשר כייצוגית, ולפיה העירייה גובה במשך שנים רבות אגרה עבור הנפקת תו חנייה בניגוד לחוק ובחוסר סמכות. התובעת ביקשה לכלול בתביעה הייצוגית את כל תושבי בת ים שהתגוררו ומתגוררים באזורים שהוכרזו על ידי העירייה כמקומות חנייה מוסדרים, ושנגבו מהם דמי אגרת חנייה, המוערכים בתביעה בלמעלה מ־380 אלף שקל. כמו כן, ביקשה התובעת מבית המשפט שיורה לעירייה להפסיק את הגבייה הבלתי חוקית.זמן קצר לאחר הגשת התביעה אכן הודיעה העירייה כי היא מפסיקה את הגבייה, ופועלת לתיקונו של חוק העזר העירוני. בבית המשפט הודתה העירייה כי גבתה את האגרה לצורכי "כיסוי עלויות הנפקת התו בלבד, דבר המותר על פי החוק", וטענה כי התובעת פעלה שלא בתום לב, מאחר שהיה עליה לפנות קודם אל העירייה ולהתריע בפניה לפני הפנייה לבית המשפט.

שופטת בית המשפט המחוזי ד"ר מיכל אגמון־גונן, דחתה את הבקשה להכיר בתביעה כייצוגית, בנימוק שמאחר "שהרשות הודיעה כי הינה מפסיקה את הגבייה, הרי אין לאשר את התביעה כנגדה".

יחד עם זאת מתחה השופטת ביקורת נוקבת על התנהלות העירייה במשך השנים שבהן גבתה את דמי החנייה בניגוד לחוק ולסמכות, וקבעה כי מדובר "בהתנהגות קלוקלת שאינה מתיישבת עם מינהל תקין".

מאחר שרק הגשת התביעה הביאה לסיומה של הגבייה הבלתי חוקית, קבעה השופטת כי העירייה תשלם לתובעת סכום של 50 אלף שקל, ולבא כוחה שכר טרחה בסך 130 אלף שקל.

מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "עיריית בת ים שוקלת ערעור לבית המשפט העליון ובמקביל פועלת לשינוי חוק העזר בנושא העמדת רכב וחנייתו, ובכללו גביית אגרה לחנייה בחוף הים למי שאינו תושב האיזור".