הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על שביעות רצון תושבי הערים מהרשות המקומית שלהם. על פי נתוני הלמ"ס, בבת ים  התושבים יחסית מרוצים משירותי הרשות המקומית. 

יותר מחצי מתושבי העיר מעריכים באופן חיובי את תפקוד הרשות המקומית 

66% מבני ה-20 ומעלה תושבי בת ים, מעריכים באופן חיובי את את תפקוד הרשות המקומית. מדובר בנתון ממוצע מבין הערים הגדולות והבינוניות בישראל.


74% מבני 20 ומעלה, תושבי בת ים, סבורים כי הרשות המקומית בישוב מגוריהם מספקת שירותים באופן שוויוני, ללא הבדל מין, גיל ומגזר לכל קבוצות האוכלוסייה. הממוצע של הערים הגדולות והבינוניות עומד על 54%.