בעקבות הפנייה פרסום היום הממונה אזהרה לגבי השימוש במוצצים, ו"בטרם" עדכנו כי "תוספות החרוזים והמדבקות שמודבקים על המוצצים עשויים להינתק בעת השימוש ולגרום לחנק של התינוק".

בהמשך להודעת "בטרם", נמסר כי מוצצים מהסוג הזה אותרו בסניף רשת "הלל עיצובים" בבת-ים, ועד כה לא אותרו מוקדי מכירה נוספים שלו. "תוצאות הבדיקה של המוצץ מצביעות על ליקויים רבים באיכות שלו, בניגוד לדרישות התקן הרשמי החל עליו", כך לפי "בטרם". לפיכך, הממונה על התקינה דרש להפסיק את הייצור והמכירה של מוצץ מסוג זה.

חשוב לציין כי למוצצים בישראל קיים תקן ת"י 1157, ורק מוצצים שעומדים ברישות התקן יכולים להיות משווקים ולהימכר בחנויות. התקן מבטיח כי המוצצים ייבדקו בכל הנוגע לשימוש ממושך, הרכיבים מהם הם עשויים, עמידה בלחצים ובהרתחה ועוד.