הרב אליהו בר שלום, הרב הראשי של בת-ים |  צילום: קובי קואנקס

      

דו"ח מבקר המדינה, יוסף שפירא, חושף התנהלות לא תקינה באופן בחירת רב העיר בת ים, ומותח ביקורת קשה על המעורבים.

"בשני הליכים של בחירת רב עיר - לעיר בת ים ולעיר לוד - התערבו לשכת השר ויועץ השר בעבודת ועדת הבחירות שהוקמה", נכתב שם. "הוועדה לבחירת רב עיר היא ועדה עצמאית בראשות שופט-דיין האמורה לפעול בהתאם לשיקול דעתה העצמאי. התערבותם של לשכת השר או של יועץ השר בסדרי עבודתה של הוועדה לבחירת רב עיר אסורה".

הביקורת נערכה בין החודשים מרץ לאוגוסט 2017 והעלתה ליקויים קשים בבחירת רבני עיר בבת ים ובלוד. כאמור השר לשירותי דת ח"כ דוד אזולאי הוא הממונה על הליך הבחירה של רבני עיר".

כזכור, לאחר כמה שנים שבהם לא אויש תפקיד רב העיר בבת ים, נבחר הרב אליהו בר שלום בדצמבר 2017.

בסיכום הדו"ח נכתב כך: "ראוי שהשר המכהן ינחה את יועצו באופן ברור וחד משמעי מהם גבולות גזרתו, לרבות היעדר סמכויות לביצוע או למתן הנחיות לדרג המקצועי במשרדו, או לוועדות לבחירת רב עיר.

"על השר לשירותי דת להוביל עבודת מטה לבחינת ההליכים למינוי רבני עיר ולהציע הצעות לייעול ולפישוט ההליכים. ראוי שייקבעו בה צעדים להיערכות מקדמית ולוחות זמנים להליך אשר יחל במועד שבו התפנתה משרת רב עיר עד הבחירה, כמו לוח הזמנים הנדרש בחוק לבחירת ראש עיר שהחליט לסיים את תפקידו".

מקורבו של הרב הראשי אמר בתגובה לדברים: "בתור מי שכביכול עבד במלוא המרץ לבחירת רב ראשי לעיר, אני מוכן להגיע לפוליגרף להעיד ששום גורם פוליטי בלשכת השר לא דיבר איתי ולא הנחה אותי מה לעשות. עמדנו אך ורק מול הגורמים המקצועיים".