מליאת מועצת בת ים | צילום: איילת רוטה-גבאי


אמש התקיימה ישיבת מועצת העיר שנסגרה בחילופי דברים חריפים בין חברי האופוזיציה לראש העירייה יוסי בכר.

בראש סדר היום בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה אתמול (ד') עמדה הצעה לסדר שהגיש חבר המועצה אורי בוסקילה מהבית היהודי. בהצעה נקראה המועצה לשנות לאלתר את המצב הקיים בו 'רכבת ישראל' מדלגת על תחנות העיר בת ים בשעות העומס.

"זוהי מציאות שלא צריכה להתקיים. הנושא הזה לא מקבל ביטוי אמיתי ולא נפתר", אמר בוסקילה ואף הציע להוציא צו הפסקת עבודה לעבודות של הרכבת הקלה כדי 'להבטיח' שבעיית צמצום הרכבות תטופל".

ראש העירייה לא הסכים לשקול את הוצאת הצו והתעקש שזהו עניין שיכול להיפתר בשיח עם משרד התחבורה, שאמור להתקיים בקרוב.

לאחר הצבעה הוחלט להוריד את הסעיף מסדר היום.

סעיף משמעותי שני בסדר היום היה הנחה בארנונה למשרתי המילואים בעקבות התקנות החדשות שקבע שר הפנים לפיהן רשויות מקומיות רשאיות ומוסמכות להחליט לתת הנחה מיוחדת בארנונה למשרתים במילואים. ההצעה עברה פה אחד.

בין השאר מר יצחק אסקפה מונה לראש וועדת ביקורת, דבר שגרר תגובות מופתעות מצד האופוזיציה שנמנעו מלהצביע בעד ההחלטה הנ"ל.

בין התב"רים (תקציב בלתי רגיל) שאושרו נמצאים: שיקום מצוק חוף הים, שיקום המבנה של ביה"ס טבנקין, הקמת מרכז צעירים ו"האב" היכן שהסינימטק היה עתיד להיבנות, ומיגון מוסדות החינוך בעיר והתקנת מרכיבי ביטחון.

הסעיף האחרון שסגר את הישיבה הוביל לחילופי דברים לא קלים בין חברי האופוזיציה שנכחו בישיבה לבין ראש העיר יוסי בכר. הסעיף עסק באישור תקציב מיתוג ושיווק בחברת "חוף בת-ים".

בויכוח שהתנהל בקולות רמים מאוד היה ניתן למצוא את המילים בזבוזים וביזיון. גם הוזכרו סכומי כסף גדולים במיוחד.