.

בשעות אחר-הצהריים של חג 'שביעי של פסח' מקיימים המוני בית ישראל את המנהג המיוחד שתיקן הבעל-שם-טוב, מייסד תנועת החסידות, לאכול סעודה שלישית מיוחדת וקרא לה 'סעודת משיח', משום שביום הזה מאיר גילוי הארת משיח.

נוטלים ידים ואוכלים מצות ומאכל נוסף. בשנת תרס"ו הוסיף על כך כ"ק אדמו"ר שלום דובער-בער (הרש"ב) נ"ע, הנשיא החמישי בשושלת נשיאי חב"ד, לשתות 'ארבע כוסות'.

מוקדי סעודת משיח מחר בשכונת דרום בת ים:

בבית משיח תפילת מנחה ב-18:00. ב-18:30 סעודת משיח, בהשתתפות הרב מאיר אבוטבול.

בית כנסת אור החמה הנביאים 50, מנחה ב-18:00. סעודת משיח ב18:30, במעמד הרב רזיאל אלול שליטא והרב טוביה דורון.

בית כנסת רשבי רחוב הנביאים פינת קוממיות. מנחה ב-18:00 וסעודת משיח ב18:30 בהשתתפות הרב אברמי קופציק.