.

-

בשבת שלאחר הפסח, נהגו להכין הלחם בצורת מפתח או לאפותו עם מפתח אפוי בתוכו. מובא ברבנו האוהב ישראל מאפטא זצוק"ל ג' טעמים, ומנהג קדוש וראוי הוא, ועוד בימים אלו אשר עם ישראל בדוחק הפרנסה.

וכמו שבשבת שלאחר הפסח התחילו בני ישראל לאכול מתבואת ארץ ישראל ונפסק המן והחלו להשתדל על הפרנסה, כך הקב"ה יפתח לנו ולכל ישראל אחינו שערי פרנסה, ברכה והצלחה וישועה מרובה.