ג' בתמוז, יום הידוע בציבור הדתי-חרדי כיום הגאולה של הרבי מליובאוויטש.

ביום זה נהוג לחזק את ההתקשרות לרב, חיזוק ההליכה בדרכו, וחיזוק האמונה בדבריו 
על הגאולה הקרובה. 

.-

האירוע יצוין בבת ים בעצרת חגיגית בהשתתפות רבנים ואנשי ציבור. בתוכנית האמנותית מקהלת יחד, ארז יחיאל ובערל צוקר.

הציבור מוזמן להגיע, האירוע יתקיים בהפרדה.