מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד בת ים.

פרשתנו נפתחת במילים: "ואלה תולדות יצחק בן אברהם". המילה תולדות מתפרשת בשני מובנים:

א) ילדים, צאצאים
ב) מעשים טובים, כנאמר במדרש: "עיקר תולדותיהם של צדיקים תורה ומצוות".

אומרת התורה: בזכות מה היו ליצחק 'תולדות', כלומר, צאצאים ומעשים טובים - בזכות העובדה ש"אברהם הוליד את יצחק" - בזכותו של אברהם אבינו.

נתבונן אפוא בחינוך שהעניק אברהם ליצחק בנו.
בין הדברים שנתחדשו אצל יצחק אבינו הייתה העובדה, שהוא הראשון שנימול בהיותו בן שמונה ימים, וכמו-כן היה הראשון שנכנס למצוות בגיל שלוש-עשרה.

שני הדברים הללו מרומזים על-פי דברי חז"ל בפסוק:

"ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" - 'הגמל' רומז לברית ('הג' בגימטרייה 8 - 'מל'), וכן יש בו רמז לבר-מצווה - "שנגמל מיצר הרע ליצר טוב".

במשתה הגדול שעשה אברהם נכחו כל גדולי הדור, ובתוכם גם עוג מלך הבשן ומלכי האומות. המדרש מספר, שעוג לגלג על כל השמחה ואמר, שהוא יכול למעוך באצבע אחת את בנו יחידו של אברהם. אמר הקב"ה: "חייך, שתראה אלף אלפים וריבי רבבות יוצאים מבני-בניו", ושסופך ליפול בידם.

עימות זה מייצג את דרכו של יהודי. העימות פרץ דווקא בנקודה שמבטאת את ייחודו של יהודי - יום המילה, שבו נוצרת התקשרות אין-סופית עם הקב"ה, או יום בר-המצווה, שבו רוכש היהודי את יצר הטוב. מולו מתייצב העולם הגדול ואומר לו: "יכולני למעוך אותך באצבע אחת".

עוג הענק עומד מול אברהם. לכאורה אברהם בודד בדרכו. הוא אף כונה 'העברי' -"אחד היה אברהם" - כי עמד בעבר אחד, כמי שמאמין בה' אחד, וכל העולם עמד מולו, בעבר השני, והאמין בעבודה-זרה.

צילום: shutterstock-

אילו סיכויים היו לאברהם לעמוד מול כל העולם?

ובכל-זאת לא נרתע אברהם. הוא הפיץ בכל מקום את ההכרה שה' הוא "א-ל עולם" - לא "א-ל העולם", שיכול להתפרש כאילו העולם הוא מציאות עצמאית ושהקב"ה רק שולט עליו, אלא "א-ל עולם", שכל מציאותו של העולם היא רק ביטוי של הכוח האלוקי - אין עוד מלבדו.

כאשר אברהם הולך בדרך זו, מבטיח הקב"ה ש"אלף אלפים וריבי רבבות" ימשיכו את דרכו ושסופם של מתנגדיו ליפול ביד בניו. זה המסר שהעביר ליצחק בנו, ובכוח זה זכה יצחק ל"תולדות" - להמשך הדרך.
הלקח בעבורנו ברור למדי. אף אנו עומדים מול עולם שהרע גובר בו. הוא נראה מאיים לא פחות מעוג הענק העומד מול ילד רך.

צריך לזכור, ש"מעשי אבות סימן לבנים". כוחו של אברהם עובר בירושה גם אלינו. יש לנו הכוח שלא להתרשם מהפרעות העולם ולהוסיף לעסוק בתורה ומצוות ולהכשיר את העולם לבוא הגאולה השלמה.

משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.