האם אתם מרוצים מהדירה, מהשכנים, מהניקיון ומתפקוד העירייה? את התשובות לכל השאלות האלה ביקשה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לברר כאשר אספה במהלך אפריל-דצמבר 2015 נתונים מאלפי אנשים בישראל.

הנתונים אוגדו לסקר החברתי השנתי, שהתפרסם השבוע, ומספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה, ובוחן את תפיסות הפרט בחברה כלפי היבטים שונים של חייו. בת ים נכללת ברשימת ששת הישובים שבהם למעלה ממאה אלף תושבים הכוללת גם את אשקלון, בני ברק, חולון, רחובות ורמת גן.

ראשית בחן הסקר את שביעות רצון התושבים מדירתם ואזור מגוריהם. בבת ים התברר ש-78.6% מרוצים מדירתם באופן כללי, 85.1% דיווחו על שביעות רצון מאזור מגוריהם, ו- 81.8% דיווחו על שביעות רצון מהיחסים עם השכנים.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-

המדדים ירדו כאשר נשאלו התושבים על מצב הניקיון. רק 43.7% ציינו שביעות רצון מניקיון אזור מגוריהם.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-

מצב הכבישים והמדרכות קיבל רק 56% שביעות רצון, והתחבורה הציבורית 64.3% בלבד. 69.3% היו מרוצים מכמות השטחים הירוקים והפארקים באזורם, ורק מדד זיהום האוויר לא מטריד במיוחד את הבת ימים, שרק 35.6% מתוכם דיווחו על זיהום אוויר שמפריע להם.

כאשר מדובר ביציאה מביתם בלילות תושבי בת ים לא מרגישים ביטחון רב. רק 66.3% דיווחו על תחושת ביטחון כאשר הם יוצאים מביתם בשעות החשיכה.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד נוסף שנבדק היה תפקוד הרשות המקומית. בבת ים עומד מדד שביעות הרצון מהעירייה על כ-68% בלבד. אך למעלה מ-70% סבורים שהעירייה מספקת שירותים באופן שוויוני, לעומת פחות ממחצית מהתושבים בירושלים, חיפה ואשדוד למשל.

השאלה האחרונה הייתה עד כמה נותנים הנשאלים אמון ברשות המקומית. רק כ-65% מתושבי בת ים ענו על התשובה הזו באמירה – 'כן במידה רבה או כן במידה מסוימת'.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה