מצלמת הפפארצי שלנו תפסה את מ"מ ראש העירייה, הרב רפאל ברנז, והרב ניסים אזרי, אחראי החינוך התורני מטעם לשכת מ"מ ראש העירייה, בסיור סוכות בשכונת גן הניצחון.
השניים נראו מציצים בחשאי מעבר לגדר אחד מבתי הכנסת, ובוחנים את מצב הניקיון בסוכה, שהתברר
כמשביע רצון. השניים עדיין מסיירים, זה הזמן להוציא את המטאטא. 
צילום: באדיבות התושבים