נמון מזל טוב לבני הדייג ומשפחתו. חוגגים את הולדת הנכדה.

צילום: סמי טהרניצילום: סמי טהרניצילום: סמי טהרניצילום: סמי טהרני