סוער בענף הכדוריד בעיר חולון, שלה שחקנים רבים וצעירים גם מהעיר השכנה בת-ים. 

מחלקת הנוער של מועדון כדוריד חולון המתופעלת על ידי עמותת צעירי חולון סיימה אשתקד, עונה מקצועית נפלאה ובה זכתה בלא מעט תארים אישיים וקבוצתיים אשר הוסיפו, לא פעם כבוד גדול לעיר.

 לצד ההצלחות ולצד פרישתו הדרמטית של דביר גולדשטיין, אחד המאמנים המוכשרים בענף שעזב באופן מפתיע לפני שבועיים, והרחקתו לאחרונה לפי דיווחים, של איתי פפיר, רכז הבנות בעקבות שימוע. נדמה שמועדון הכדוריד נמצא בצומת דרכים מקצועית ותדמיתית חשובה. 

בסוף החודש האחרון, שוגר מכתב מטעם רשם העמותות כנגד המועדון ובו נכתב, כי המועדון יצטרך לתת את הדעת על מספר סעיפים וליקויים ובכמה נושאים אשר התגלו בבדיקת הרשם בין השנים 2014 ועד 2016. 

דו"ח מפורט של רשם העמותות כנגד עמותת מועדון ספורט צעירי חולון בכדוריד, כלל לא מעט סעיפים שנויים במחלוקת, בין הכשלים העיקריים והחמורים שהתגלו:

אי רישום חמשת מקבלי השכר הגבוה בין השנים- 2014-16 כשהמנכ"ל, דודי זלברמן נמצא בניהם.

כמו כן, מתנהלת חקירה כלכלית בנושא חילופי המשלחות בעשר השנים האחרונות. 

זאת ועוד, בקשתה לאישור לניהול תקין לשנת 2018, תבחן בין היתר לאור טיפולה בליקויים שעלו בדו"ח ונדמה כי עלולים שלא לאשרה.

בתוך כך נודע למיינט, כי באמצע חודש הבא יחל בבית המשפט המחוזי בתל אביב הדיון בתביעת מועדון כדוריד חולון 1972 כנגד עמותת צעירי חולון. 

מדף הפייסבוק הרשמי של המועדון=

למרות מספר פניות, בעמותת צעירי חולון קיבלו את כל החומר וסירבו להגיב על הידיעה עוד טרם יציאתם למחנה אימונים בגרמניה

תגובת עיריית חולון למיינט: 

"עיריית חולון תמכה באמצעות תקציב התמיכות בעמותת מועדון ספורט צעירי חולון בין השנים 2016-2014  וזאת על סמך בקשות לתמיכה שהוגשו לעירייה. לבקשות צורפו אישורי רו"ח מטעם העמותה לגבי 5 מקבלי השכר הגבוה כאשר שכרו של מר דודי זילברמן לא נמצא בחומר שהומצא לעיריית חולון כאחד מבין  חמשת מקבלי השכר הגבוה. העמותה המציאה גם אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנים הנ"ל ומשכך, על סמך כל האישורים הנדרשים, העבירה העירייה לעמותה את כספי התמיכות שהגיעו לה באותה עת עפ"י התבחינים שהיו תקפים באותה שנה .

גם בשנים הבאות תינתן תמיכה רק לאחר קבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות בצירוף כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת התמיכות עפ"י דין ועפ"י התבחינים של העירייה ונוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור של משרד הפנים".