השבוע הטיל ראש העירייה, יוסי בכר, פצצה בישיבת מועצת העיר, לשולי הישיבה נדחקו נושאים קריטיים ביניהם דיון על דוח הביקורת שערכה מבקרת העירייה לשנים 2015-2016. דוח שעורר ביקורת קשה מצד חברת המועצה, יו"ר וועדת הביקורת לשעבר, פרופ' לאה בם. "מי שאמור להחליט איזה נושאים צריכים להיבדק הם חברי וועדת הביקורת, אבל למעלה משנה אין לוועדה יו"ר ולכן לא יכולה לקיים דיונים".

וועדת הביקורת היא כלי דמוקרטי חשוב, ותפקידה לבקר את העירייה והעומדים בראשה. "כשאין יו"ר לוועדה, אין מי שיחליט איזה נושאים ראוי לבדוק, ואז מה שקורה, להבנתי, הוא שנושאי הבדיקה נבחרים ע"י ראש העירייה, מנכ"ל העירייה ומבקרת העירייה שכפופה אליהם. פגיעה קשה בדמוקרטיה, ובשקיפות הציבורית, שחייבת להדליק נורה אדומה. במיוחד כשדוח הביקורת לא הועבר לחברי המועצה לפני הישיבה. כנראה החליטו שזה לא מספיק חשוב".

בם, עד לאחרונה מדענית ראשית בתעשייה האווירית, ובעבר במשרד המדע והטכנולוגיה, חברת המועצה להשכלה גבוהה, חברת וועדת מומחים באיחוד האירופי ועוד, ישבה לא פעם בוועדות ביקורת ממשלתיות, אך לדבריה, גילתה שבוועדת הביקורת בעיריית בת ים מתייחסים אליה כחותמת גומי, והחליטה לפרוש. "ביקשתי לבדוק דברים מהותיים כמו קבלנים שמעסיקה העירייה, יועצים משפטיים, התנהלות חברת 'חוף בת ים', מי יושב בוועדות המכרזים ועוד, וקיבלתי תשובות כמו 'אלה לא דברים שנבדקים' או 'נעלה להצבעת הוועדה'. בוועדה יש רוב קואליציה, ולכן הנושאים כמובן ירדו מסדר היום".

בם ובכר | בעירייה מתייחסים אליה כחותמת גומי-

דו"ח הביקורת האחרון שהעבירה בם היה ל- 2014, השבוע הועלו לדיון דוחות 2015 ו-2016. "אין לי מושג מה כוללים הדוחות, מי החליט איזה נושאים לבדוק, וכיצד הופק דוח כזה בלי וועדת ביקורת", היא אומרת. לפני מספר חודשים ניסה ראש העירייה להעביר את תפקיד יו"ר וועדת הביקורת לחבר אופוזיציה אחר, אך כולם סירבו לתפקיד. בלית ברירה נשלח מכתב למשרד הפנים ובו הסוגיה הבעייתית. 

את הכרזת ראש העירייה על הטרדה מינית שהתבצעה לכאורה ע"י אחד מחברי המועצה רואה בם כניסיון להסיט תשומת לב מעניינים מהותיים שנמצאים על סדר היום. "אני מגנה בתוקף הטרדה מינית מכל סוג, אך לדעתי האישית, מטרת ההכרזה הנוכחית היא להפחיד ולהרתיע מתחרים פוטנציאליים מולו, וניסיון להסיט את תשומת הלב הציבורית מחקירות ארבעת הבכירים בעירייה לאחרונה. אם יש מתלוננת וטענות יש להביא אותם בפני המשטרה, ולדעתי זה חסר אחריות להטיל הכפשה כזו על כל חברי המועצה שנכחו באותו יום, והתנהגות לא קולגיאלית. מאחר ואני חסרת פניות לחלוטין, אין לי כוונה להתמודד מולו, ואין לי מושג במי מדובר, אני מציעה לראש העירייה, להתמודד לפי המעשים והעשייה שלו ולא ע"י הכפשת אחרים".

מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "מבקרת העירייה היא גוף עצמאי שפעילותו אינה תלויה בפעילות ועדת הביקורת.

בניגוד לנטען בישיבה נמסרה תמצית דוחות הביקורת המופיעים בדוחות מבקרת העירייה לשנים 2015 ו-2016, ולא דוח ועדת הביקורת כפי שנטען.

ועדת הביקורת לא התכנסה בעקבות התפטרותה של היו"ר, וטרם מונה יו"ר חדש לועדה משום שהאופוזיציה מסרבת למנות חבר מועצה אחר מטעמה.

אנו פנינו למשרד הפנים על מנת למצוא את הפתרון החוקי לסוגיה".