השבוע פרסמנו כאן את החלטת וועדת הערר של פורום העירוני הקובעת שוועד ההורים הנבחר והחוקי של בת ים הוא זה שנבחר ביוני 2014, וכעת עומד בראשו צביקה כספי.

הפורום קבע שעד לקיום בחירות חדשות ב-31 לדצמבר 2018, זה הוועד המייצג את ההורים.

ההחלטה עוררה בעיר סערה, מאחר ובשלוש השנים האחרונות קיימת מחלוקת בעיר בשאלה מיהו הוועד החוקי, ובעיר פועלים למעשה שני גופים הטוענים לייצוג ההורים. האחד בראשות כספי, והשני, שנבחר במרץ 2017, בראשות ורד דנינו. מכתב חתום ע"י 22 נציגי בתי ספר וגנים, כולל נציגי החינוך המיוחד, נשלח השבוע לוועדת הערר, בעקבות ההחלטה, ובו התנגדות נחרצת. "אנו החתומים מטה, יושבי ראש וועדי ההורים בבתי ספר בבת ים, רוצים להביע את הפתעתנו ואכזבתנו מההחלטה", הם טוענים וקוראים להכרעת הפורום "החלטה מביישת". במכתב התגובה הודיעו רשמית שהם מכירים בוועד ההורים העירוני בראשות דנינו כוועד היחיד בעיר, ושבחירות חדשות לוועד ההורים העירוני יתקיימו רק בתום הקדנציה ב- 22.3.2019

כספי מנגד טען ש-"האמת יצאה לאור. לאחר חודשים ארוכים בהם הוכפשנו, באה החלטת ועדת הערר שהינה הוועדה הסופית הבוחנת את כל התהליכים והמסמכים, ובראשה עומדים עורכי דין בכירים ומנוסים והיא קבעה נחרצות שהוועד שלנו הוא החוקי והיחיד. יש ועד הורים אחד בבת ים, נקי כפיים ומקצועי. יש כתובת להורים, בלי פוליטיקה ובלי קומבינות על חשבונם".

מנהל האתר-

הבוקר מגיעה תגובתה הרשמית של העירייה במכתב חתום ע"י ראש העירייה, יוסי בכר, לשני הוועדים, ובו

הצהרת תמיכה רשמית בדנינו. "כגוף ציבורי אנחנו רואים חשיבות גדולה בקיומן של בחירות דמוקרטיות לגופים המייצגים, ובכלל זה לוועדי ההורים הבית ספריים והעירוניים, ואנו פועלים בשיתוף פעולה מול מי שנבחרו ברוב קולות. לאור זאת מאז פרסום תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שנערכו ב-22.3.17, בה נבחרה ורד דנינו לעמוד בראש וועד ההורים העירוני, פועלת הנהלת העיר וראשי החינוך מול הנציגות הנבחרת". לסיום מדגיש בכר כי: "עבודתו המשותפת תימשך ככל שיידרש ועד לקיומן של בחירות חדשות לוועד ההורים העירוני".